Shopee: Mua bán trên di động 2.23.31Shopee: Mua bán trên di động 2.23.31 APK

File name: com.shopee.vn-2.23.31-173.apk

File size: 29.16 MB (30576353 Bytes)

Version: 2.23.31 (173)

Downloads: 48

Publisher: Shopee

Uploaded on: 2018-05-25 10:44:46


Shopee: Mua bán trên di động Download Information

Package name: com.shopee.vn

Minimum SDK level: 16

Required Android version: Android 4.1, 4.1.1, 4.1.2 Jelly Bean

MD5: dc8602a3c44b784c60679a9e69fb35d7

SHA1: c1c124e28f3c21735385b61c2b4845560f9a24a4

Google Play URL: Download (May be other version)


Other Shopee: Mua bán trên di động versions